מתוך יום עיון בנושא  רווחיות הסוכן -מאי 2011
http://www.youtube.com/watch?v=VHXCzFBdjss


30190870