ייעוץ הסכמים –- הרווח הנקי שלך! 
מה כדאי לדעת לפני שחותמים על ביטוח חיים, במטרה ליצור שינוי של מאות אחוזים בהכנסות הסוכנות?
מרבית הסוכנים נוהגים לחתום על הסכם לביטוח חיים אחת לשנה. אולם בדרך כלל, כאשר ניגשים לחתום על החוזה, מתמקח הסוכן על גובה העמלות העתידי לו יהיה זכאי לפי מכירותיו השונות. כדי להימנע מכך, יש צורך להכיר את תיק הביטוח אשר ברשות הסוכן, בטרם ניגשים לחתום על ההסכם. יש צורך לערוך פילוח של התיק לפי אופי מוצרים שנמכרו בעבר ולפי מוצרים שמתעתד הסוכן למכור. כאשר מתייחסים לתיק העבר, צריך לבחון את גובה העמלה המשולמת לכל כיסוי ולבדוק האם ישנה הצדקה כלכלית לשמר את הלקוח. במרבית המקרים, העבר משמש כעקב אכילס של רווחיות הסוכנות. לדוגמה, בפוליסת בריאות שנפתחה בשנת 97 בפרמיה נגבית של 150 שקלים לחודש, מקבל הסוכן במקרה הטוב שישה שקלים בלבד תמורה השירות החודשי שלו. משנת 2004 מרוויח הסוכן במרבית המקרים 37.5 שקלים על אותה פרמיה. ההפרש בשנה בין דור המוצרים הישן לזה החדש הנו 378 שקלים. בהנחה שקיימות 100 פוליסות, מדובר על הפרש של 37,800 שקלים בשנה. דוגמה נוספת ניתן לראות בפוליסות ממשפחת העדיף. במצב הנוכחי מרוויח הסוכן כאחוז בגין הגבייה השוטפת של הפוליסה, דבר אשר גורם לירידה משמעותית בעמלה השוטפת. יש צורך לבחון את התיק ולראות מהי הגבייה ביחס לתוכניות וכמה עמלה מקבלים בגין זה. לכן, כדאי לזכור: כאשר ניגשים לחתום על הסכם, צריך לבחון כמה כסף "נזרק" לחיסכון טהור ולדרוש תוספת עמלה וצבירה. פעולה מסוג זה יכולה להוביל לשינוי של מאות אחוזים בהכנסות הסוכנות ובכדאיות הלקוח.
30190870