תמיר גורן, המנכ"ל והבעלים של חברת "תמיר חישובים פיננסיים"
"אני נלחם את המלחמה של הסוכן שפוחד לדרוש את המגיע לו"
לאחר שהצליח להשיג עבור הסוכנים מיליוני שקלים שהסתתרו בין רשומות העמלות המגיעות להם, תמיר גורן מתכוון לפתח עוד שירותים למען הסוכנים * "הרובין הוד" של הסוכנים מספר על הסיבות לטעויות בחישוב העמלות, על תהליך הבדיקה ועל נכונות חברות הביטוח לשיתוף פעולה
תמיר גורן, בעליה ומייסדה של חברת "תמיר חישובים פיננסיים" מאמין כי לכל סוכן מגיע הפרשי עמלות מחברות הביטוח שהוא לא טורח לדרשן. איך זה קורה? יותר מדי חישובים, מערכות מיושנות ובעיקר אי נעימות מצד הסוכן לדרוש את המגיע לו ממנהלי החברות, אשר לרוב הוא מכירם באופן אישי. זה שמונה שנים שגורן בודק עמלות עבור סוכנים ובכל פעם מצליח להשיג עבורם מאות אלפי שקלים המגיעים להם כתוצאה מתחשיבים מסובכים שקשה לסוכן לבצע לבדו בשעה שהוא עומד לבד מול החברה הגדולה. "בכל פוליסה ישנם רכיבים שונים, ועמלות שונות על כל רכיב, זה הופך את יכולת המעקב והבנת הדוחות המתקבלים מהחברות, למסובכת מאוד", מסביר גורן את שורש הבעיה. "יש עמלות יסוד, יתר, היקף למיניהם, וכן דמי גבייה. כל אלה נמדדות גם בפרספקטיבה של זמן: לפני 2004 או אחרי. החישוב נעשה על-פי ידיעון החברה והסכם אישי שנעשה בין הסוכן לחברה. אם לא מצוין בהסכם האישי, החברה מפנה אותך לידיעון החברה. כדי לקבל את מלוא העמלות, סוכן ממוצע צריך לבצע 200 חישובים בשנה על פוליסה אחת. אם יש לו מאה פוליסות, זה כבר יותר מסובך. במיוחד אם מדובר בפוליסות עדיף שמאפשרות משחק ביחס לחיסכון.
אני נלחם את המלחמה של הסוכן שפוחד לדרוש את המגיע לו", אומר גורן שמסביר כי חברתו מהווה למעשה את עמדת הקישור בין הסוכן לחברת הביטוח. "יש לי סוכנת שחיכתה ארבע שנים עד שהעזה להגיש דוח תשלום עמלות בסך 400 אלף שקל".
מהי הסיבה להיווצרות הפערים בין העמלות המשולמות לסוכנים?
מערכות המיכון של החברות מיושנות מאוד ואינן מסוגלות להתמודד עם כל הפרטים, ההבטחות והשינויים המעוגנים בהסכם. כתוצאה מכך מתחילים לזלוג טעויות. ככל שההסכם של הסוכן משודרג מהידיעון, כך קיימת הסבירות שתהיה טעות גבוהה יותר ויהיה קשה ליישם אותו. למשל, סוכן שיש לו כמה מספרי סוכן, במרבית המקרים נמצא שלא הזינו את כל המספרים שלו למערכת".
כיצד הנכם מתחקים אחר חישוב העמלות? 
"ניתן לפענח את פירוט העמלות בדייקנות, רק באמצעות מערכת ממוחשבת מיוחדת, המסוגלת לפרק את הפוליסה לגורמים קטנים. זוהי המערכת הייחודית שהצלחנו לפתח, לאחר השקעה רבה מאוד. המערכת מאפשרת לנו לגלות טעויות והפרשים שלא שולמו לסוכן, אפילו חמש עשרה שנים לאחור".
מה הם הכלים הנדרשים לכם לביצוע הבדיקה?
 "הסוכן צריך לספק לנו עותק מההסכם שלו עם חברת הביטוח, ולאפשר לעובד מטעמנו לצלם במשרדו את צגי המחשב הרלוונטיים, שלגביהם הוא מעוניין שנערוך את הבדיקה."
כיצד חברות ביטוח מגיבות אליכם?
תגובות החברות לממצאים שונות מאחת לשנייה. יש חברות המודות בטעותן ומוכנות לשלם את הפרשי העמלה המגיעים לסוכן, וישנן חברות המתעקשות לערער על טענותינו, עד כדי הגעה לבית-המשפט"
. האם יש הבדל בין החברות השונות בהיבט של כמות וסוג הטעויות בחישובי העמלות?
אין כל הבדל בין כמות, אופי וסוג הטעויות בעמלות הסוכנים המבוצעות על-ידי חברות ביטוח גדולות, בינוניות או קטנות. מבחינה זו כל החברות שוות.
 
האם קיימים הבדלים בהיבט של החזרי העמלות בין ענף ביטוח החיים לביטוח הכללי?
כמו בענף ביטוח החיים, גם בענף האלמנטרי יש מורכבות בבדיקת העמלות. פוטנציאל ההחזר בענף האלמנטרי עבור סוכן הביטוח הוא גבוה יותר מענף החיים משום שבענף החיים אחרי פרק זמן מסוים גובה העמלה יורד לדמי גבייה, ואילו בענף האלמנטרי ההסכם מתחדש מדי שנה. אם הסוכן החזיק את הפוליסה באותה חברה במשך עשר שנים, אז הוא צריך לקבל את אותה עמלה כל שנה"
.אלו טעויות אופייניות קיימות בענף האלמנטרי?
בשנתיים בהן אנו פעילים בבדיקת עמלות בביטוח האלמנטרי, זיהינו מספר בעיות אקוטיות שהן לרעת הסוכן. לדוגמה, אי הזנת הסכם. סוכן ביטוח שחותם על הסכם עמלות מסוים בביטוח אלמנטרי, צפוי לגלות שהחל משנה מסוימת חברת הביטוח הפסיקה לשלם לו עמלות לפי ההסכם המקורי ומשלמת לפי תעריף הספר. יש מקרים בהם חברה מורידה את גובה העמלה בניגוד להסכם בתקופות מסוימות. למשל, יש חברה ששילמה 5% בביטוח חובה ומשנה מסוימת הורידה את העמלה ל4.2%-. אנו גילינו שבשלב מסוים חברת הביטוח הורידה את העמלה ל-3.8% בניגוד להסכם."
 מה תמליץ לסוכן כדי להימנע מראש מטעויות שמתגלות בדיעבד?
אנו מציעים לסוכן להיעזר בנו כדי למנוע את הטעויות מראש. סוכן ביטוח יכול להיעזר בנו בהסכמים העסקיים שהוא עורך מול חברות הביטוח. אנו עברנו על אלפי הסכמים ויש לנו את הניסיון מה צריך ההסכם לכלול וכיצד להיות מנוסח".
30190870