עמלים בשבילך
 בדיקת עמלות איננה דבר פשוט כפי שנוהגים לחשוב * מגוון התוכניות בכל פוליסה, זמניה וחישובי הריביות מותירות את הסוכן אל מול סימן שאלה תמידי: האם כל מרכיבי העמלה נלקחו בחשבון? * "תמיר חישובים פיננסיים" דואגים לחשב לך את העמלות ולדרוש את המגיע לך עד השקל האחרון
בדיקת עמלות לסוכן היא משימה מורכבת ולא פעם תוהה הסוכן האם חברת הביטוח אכן משלמת לו את העמלות המגיעות לו. סוכנים רבים מדווחים על טעויות לרעתם המגיעות ל- 15%- 25% מסך העמלה המגיעה להם וכן על הקושי בבדיקת עמלות ביטוחי החיים שהם מקבלים מחברות הביטוח. מספר סוכנויות נוהגות לשלם ליועצים חיצוניים סכומים גדולים כדי לבדוק את העמלות, אך פעילות זו משתלמת רק לסוכנויות גדולות במיוחד. לכן, קרוב לוודאי שנופלות מספר טעויות בחישוב האחוזים בעמלות של הסוכן הממוצע. מסתבר כי בדיקת העמלות הנה משימה לא פשוטה. למשל, פוליסת עדיף המורכבת ממספר תוכניות מזכה כל תוכנית בעמלות שונות. חישוב העמלות נעשה לרוב על-פי הכתוב בידיעון, אך זה משתנה לפי השנים, מועד תחילת הפוליסה או התוכנית, שנת ביטול הפוליסה או גמר החשבון. לפיכך, ייתכנו פרמיות שונות מדי חודש עקב מגוון סיבות, כל זאת לפני הריביות וההצמדה. האם כל התוספות והכיסויים נלקחים בחשבון? סיכום ביניים של פוליסה אחת מעלה ארבע תוכניות אשר כל אחת מהן מכילה 12 תשלומים חודשיים הכוללים לפחות חמישה מרכיבים; חמש שנות פוליסה ובהתאם גם ידיעונים שונים; שני חוזים אישיים ושישה סוגי עמלה. כל אלו מסתכמים ב148-  תנאי עמלות וכ 1500- נתונים מספריים גולמיים. וזו רק פוליסה אחת. לסוכן ממוצע יש כ 300- פוליסות מול שתי חברות ביטוח, בחישוב גס ניתן לספור אלפי תנאי עמלות בשתי חברות שונות ומאות אלפי נתונים. מניסיונם של סוכנים רבים ומבדיקות שערכה חברת "תמיר חישובים פיננסיים" עולה כי טעויות הנופלות בחישובי העמלות יכולות להגיע ל20% . מקור הטעויות הוא לרוב בהזנת תנאי החוזים ושגיאות תוכנה רבות נמצאו בחברות הביטוח. הפתרון של "תמיר חישובים פיננסיים" הוא בעזרת תוכנה משוכללת הבודקת כל תשלום בכל תוכנית ובכל פוליסה בכל שנה. בדיקה זו אינה מדגמית אלא מקיפה את כל הנתונים וכוללת את הזנתם של החוזים האישיים של הסוכן. "תמיר חישובים פיננסיים" מבצעת יחד עם הסוכן את כל הבדיקות, מקיימת את הבירורים מול חברות הביטוח ודורשת כי השלמת העמלות תוחזר לסוכן.
30190870