ממתי מתחיל מרוץ ההתיישנות?
"בהתאם לסעיף 8 לחוק, הרי שאם לסוכן לא הייתה ידיעה כי משולמות לו עמלות בחסר, ולא הייתה לו סיבה סבירה לבדוק את חישובי העמלות שבוצעו על ידי כלל, והמועד הראשון שבו נודע לסוכן בדבר החוב של כלל כלפיו הוא מועד עריכת הדו"ח על ידי חברת תמיר חישובים פיננסים, הרי שזהו המועד שהחל ממנו מחושבת תקופת ההתיישנות בת שבע שנים",
 כך קובעת חוות דעת של עו"ד ארז שניאורסון ממשרד ג'ון גבע, שניאורסון - עורכי דין. חוות הדעת ניתנה לבקשת משרד תמיר חישובים פיננסיים, בנוגע לטענת כלל, כי חלה התיישנות על דרישה של סוכן ביטוח לקבלת החזר בגין הפרשי עמלות ששולמו בחוסרבין השנים 1995 – 2007 זאת, בהתאם לדו"ח שערכה תמיר חישובים, ואשר נמסר לכלל.
בחוות הדעת נקבע כי אם לסוכן לא הייתה ידיעה כי משולמות לו עמלות בחסר, ולא הייתה לו סיבה סבירה לבדוק את חישובי העמלות שבוצעו על ידי כלל, והמועד הראשון שבו נודע לסוכן בדבר החוב של כלל כלפיו הוא מועד עריכת הדו"ח על ידי חברת תמיר, הרי שזהו המועד שהחל ממנו מחושבת תקופת ההתיישנות בת שבע שנים. משמע, הסוכן יכול לתבוע, כיום ובכל שלב בעתיד, בגין עמלות ששולמו בחסר במשך 7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה. בסיכומו של דבר נקבע בחוות הדעת כי בהתאם לנתוני המקרה ועל פי החוק והפסיקה כיום, מרוץ ההתיישנות מתחיל עם עריכת הדוח של חברת תמיר חישובים פיננסיים, וניתן להגיש תביעה בגין הסכומים הנזכרים בדוח, במשך 7 שנים ממועד עריכתו.
30190870