"תמיר חישובים פיננסים":בדיקת עמלות

 

החברה מתמחה בבדיקת עמלות סוכני הביטוח.

לאורך השנים גילינו כי  ישנם הפרשים בין העמלות המובטחות לסוכן הביטוח על פי הסכמיו לבין העמלות אשר מקבל הסוכן בפועל.

"תמיר חישובים" בודקת קבלת עמלות אלו ומשווה אותם להסכמי הסוכן .היא מוציאה דוח מסודר הן לסוכן והן לחברת הביטוח הנבדקת.

עד היום נבדקו עשרות אלפי פוליסות ע"י הצוות המיומן אשר בחברתנו והוחזרו מיליוני שקלים לסוכנים.

תמיר חישובים פיננסים בודקת הן ביטוחי חיים והן ביטוחים אלמנטאריים.

   בדיקה

30190870