בדיקת עמלות חודשיות

מאז ומעולם, תחושת הבטן של סוכן הביטוח היית כי חברות הביטוח אינן משלמות את עמלותיו כראוי.

עם צבירת 10 שנות נסיון בענף הביטוח,  החזרים של עשרות מליוני שקלים לסוכני הביטוח ובקשות חוזרות ומשנות של סוכני הביטוח, החלטנו לפוח מחלקה נוספת של בדיקות עמלות שוטפות, חודש בחודשו, בו יוגש לסוכן דוח אשר מפרט את העמלות המגיעות לו באותו החודש ע"י חברות הביטוח השונות.

אנו סבורים שבבדיקה זאת, שקיפות העמלות אשר תוגש לסוכן מדי חודש, תהווה פתרון פיננסי לתכנון וניהול העסק בצורה שוטפת ומאורגנת.

במרבית חברות הביטוח קיימות טעויות אשר נובעות ממספר סיבות, אחת מהן הינה שמערכות המיכון ישנות ואינן מסוגלות לקלוט את הפוליסה בצורה בה התכוון/תכנן הסוכן (ע"פי ההצעה המקורית שהגיש לחברות הביטוח) מה שבפועל גורם לפגיעה ב 2 פרמטרים עיקריים:
1. חישוב פדיון שגוי.
2. תשלום עמלות באופן שגוי.

בשלב הראשוני הבדיקה תתמקד בתחום החיים ובשלב השני בתחום הביטוח הכללי.

30190870