פידיונות

 

קבוצת תמיר חישובים פיננסים, מתמחה בין היתר בבדיקת ערכי פדיונות בפוליסות ביטוח חיים.

פוליסות ביטוחי חיים החלו להימכר בארץ בשנות ה-70, מטרתן העיקרי היה להפקיד כספי חסכון אשר יצברו תשואות ומקדמיהצמדה, אשר ישמשו בבוא העת, את המבוטח בפרישתו לגמלאות.

הניסיון הרב מלמד, כי במרבית המקרים, הסכום המשולם בפועל ע"י חברת הביטוח אינו תואם את ערך הפדיון האמיתי, זאת לאורהעובדה כי חישובי התשואות ומקדמי ההצמדה לא חושבו, לאורך כל השנים, על פי תנאי הפוליסה. טעויות אלו של חברות הביטוח מסתכמות במיליוני שקלים לרעת הלקוחות.

בדיקת עמלות ייחודית זו מיועדת עבור כל אדם אשר בבעלותו פוליסת חיים ואשר ירצה לדעת אם חושבה או מחושבת בתחשיבנכון.

בדיקת הפוליסות תתבצע על פוליסות קיימות והן על פוליסות שהסתיימו ( בוטלו / סולקו ).

אנו נבצע עבורך בדיקה מעמיקה בכל תיקי הביטוח שלך אשר עתידית להיפדות/שנפדו וזאת בכדי שתקבל את המגיע לך לאחרשנים כה רבות !

30190870