שאלה
אלו חברות ביטוח אתם בודקים ?
תשובה
בענף החיים – כלל, הפניקס, הראל, מגדל, מנורה, הכשרת היישוב, איילון.
בענף האלמנטרי – הפניקס, איילון, אליהו, הכשרת היישוב.
 
שאלה
האם יש טעויות גם בענף האלמנטרי ?
תשובה
כמו בחיים כך גם באלמנטרי קיימים סוגים רבים של חוזים, כל פוליסה וכל תוכנית
מקבלת עמלה שונה וכמו כן הנחות משתתפות או לא, נושא ביטולים וכו'.
 
שאלה
האם יש צורך במעורבות של הסוכן בתהליך הבדיקה ובמה מתבטאת מעורבותי ?
תשובה
כמעט בכל תהליך הבדיקה אין מעורבות של סוכן הביטוח, התהליך מצריך מהסוכן בד"כ
שעות בודדות של פגישות בסוף התהליך. כמו כן, יש לציין כי עם הגשת הדו"ח לחברת
הביטוח יש לפעמים צורך "לנדנד ולתזכר" את חברות הביטוח השונות.
 
שאלה
האם יש סוכנים שקיבלו החזרי הפרשי עמלות באמצעותכם ?
תשובה
עד היום נבדקו מאות סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח מהגדולות בארץ והוחזרו מיליוני שקלים
מחברות הביטוח השונות, כמו כן, קיימת מסורת של סוכנים חוזרים שבשנים האחרונות
עם פיתוח מערכות בדיקת עמלות בחברות נוספות וכן בענף האלמנטרי בחברתינו
שוכרים את שירותינו בשנית וכו'.
 
שאלה
כמה זמן אורך תהליך הבדיקה ?
תשובה
תהליך הבדיקה אורך מספר חודשים (בין 3 חודשים ל 6 חודשים) הדבר תלוי בגודל התיק,
מס' הפוליסות ומורכבות הפוליסות שמכר הסוכן
30190870