שאלה:

למי מתאים לשירות?

תשובה: 

לכל אדם אשר רכש ויש בבעלותו פוליסת ביטוח החל משנות ה-60 מסוגי עדיף, גמלא ומעורב. 

שאלה:

מהן סוגי הטעויות שנמצאו?

תשובה:

 קיימות עשרות סוגי מאפיינים  לטעויות הקיימות, לדוגמא:

 • חישובי  תשואות שגויים.
 • חישובי מקדמי הצמדה שגויים.
 • טעות קליטת  תשלומי הפרמיה שהועברו  ע"י המבוטח.
 • אי פיזור כספים המשולמים באופן חד פעמי ע"י  המבוטח.
 • שכר לא מעודכן - מה שמשפיע על ההפרשות לפוליסה.

 שאלה:

 מה כולל השירות ?

תשובה:

השירות כולל:

 • בדיקת ערכי פדיון בפוליסות נפדו / שלא נפדו בפוליסות חיים.
 • בדיקת חישובי התשואות בפוליסות מבטיחות תשואה.
 • בדיקת יתרות הלוואות שנלקחו על בסיס הסך הצבור בחברת הביטוח.
 • בדיקת סכומים ששולמו בפוליסת חיים בעת מקרה ביטוחי – מוות.
 • בדיקת אמיתות קליטת התשלומים בפוליסות ע"י חברת הביטוח.

שאלה:

מה עליי לספק לשם הבדיקה?

תשובה:

 לשם הבדיקה, יש לספק את המסמכים הבאים:

 • העתקי פוליסות מקוריות
 • תיעוד  של שינויים שבוצעו בפוליסה במהלך חייה
 • תיעוד של תשלומי הפרמיות בפוליסה.
 • דוחות חודשיים/רבעוניים שנתקבלו מחברת הביטוח.
 • כל מסמך/נתון  הקשור לפוליסה.

 שאלה:

כיצד מבוצעת הבדיקה ?

תשובה:

  הבדיקה מבוצעת ע"י אקטואר המתמחה בנושא זה ( אקטואר ראשי בחברת ביטוח מהגדולות בענף),

 וכן ע"י מומחים בתחום הביטוח אשר משתמשים במערכות טכנולוגיות חכמות שפותחו על ידי הקבוצה.  

 שאלה:

מהם אחוזי ההצלחה במציאת הפרשים בסכומים לפדיון ?

תשובה:

 כל מקרה לגופו, בבדיקה סטטיסטית ניתן לומר כי מדובר באלפי שקלים ועד עשרות אלפי שקלים אשר נמצאו כחסרים.

שאלה:

 מה עלות הבדיקה ?

תשובה:

עם רכישת השירות דמי פתיחת בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן, 20% מסכום ההפרש שיימצא מעל לסכום המוצע ע"י  חברת הביטוח.

      

30190870